Menu

Jobs

     บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย สินค้าด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เกมส์อย่างมั่นคงมากกว่า 10 ปี เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศหลากหลายยี่ห้อ เช่น LOGITECH / CORSAIR / FITBIT / Rapoo / Allocacoc/*Coolermaster/ Ultimate Ears ฯลฯ โดยจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย / ศูนย์ไอทีทั่วประเทศและกำลังขยายกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ

– ประกันกลุ่ม AIA

– ดูงานต่างประเทศ

– ปรับเงินเดือนประจำปี

– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

– ประกันสังคม

– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ-ศ)

– กิจกรรมสันทนาการ (งานสังสรรค์, งานเสริมสร้างทีมเวิร์ค เป็นต้น)

– สวัสดิการอื่นๆ

 

พนักงาน Graphic Design & Online Marketing   1 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                       

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

– บริหารเเละปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยบนเว็บไซต์ของบริษัท อัพเดทข้อมูลข่าวสาร สินค้า เเละโปรโมชั่นต่างๆ สร้างการค้นหาที่สะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเเละประชาสัมพันธ์สินค้าเเละบริการของบริษัท

– บริหารโครงสร้าง Content บน Facebook เพจของบริษัทสร้างสรรค์ผลงานการออกเเบบ เพื่อใช้ในการโพสอัพเดทข้อมูลข่าวสาร สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่ติดตามเพจของบริษัท

– Monitor ผู้ที่ติดตาม Comment เเละตอบคำถามหรือเเนะนำลูกค้าเบื้องต้นได้

– งานฝ่ายการตลาดอื่นๆทีได้รับมอบหมาย เช่น งานออกเเบบหรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในออฟฟิศเเละงานเกี่ยวกับการออกเเบบกิจกรรมกับลูกค้าในงานอีเว้น

 คุณสมบัติ

– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ WordPress ได้

– สามารถใช้โปรเเกรม Photoshop ,Illustrator , dreamweaver ได้

 

Sales Exclusive    1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ดูเเลรายละเอียดสินค้ารวมถึงราคาเเละโปรโมชั่นที่นำเสนอ พร้อมผลักดันการขายสินค้าเเละบริการต่างๆ

– นำเสนอเเละให้ข้อมูลสินค้าเเละบริการต่อลูกค้า ด้วยความถูกต้องเเละครบถ้วน

– จัดทำข้อมูลการขายเพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์การจัดจำหน่าย เพื่อสามารถเเข่งขันในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

– บริหารจัดการวงเงิน เเละ Credit ให้เหมาะสมครบถ้วน

– ลงพื้นที่สำรวจตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

– ให้คำเเนะนำพร้อมทั้งคำปรึกษา เเก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริหารหลังการขาย

คุณสมบัติ 

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด , การจัดการ , บริหาร , คอมพิวเตอร์ , การตลาด ,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถคิดเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

– มีความตั้งใจเเลทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี

– สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้ หรือทำงานล่วงเวลาได้

– ใช้โปรเเกรม Microsoft Word , Excel , PowerPoint ได้

– มีมุนษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีทัศนคติเเง่บวกในการทำงาน

 

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)   1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ดูแลและจัดทำบัญชี ทางด้านรายรับ รายจ่าย

– สามารถจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ซื้อ-ขาย)

– ควบคุมเงินสดย่อย , จัดทำเช็คจ่าย , จัดทำรายงานรับเงิน

– งานประกันสังคม , หักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกเดือน

– บันทึกใบสำคัญ พร้อมกับตรวจรายงานยอดขาย

– บันทึกใบสำคัญการจ่าย พร้อมกับทำเช็คจ่าย

–  บันทึกเงินสดย่อย เเละเคลียร์เงินสดย่อย

– จัดทำ Cash Flow

– จัดทำ ภงด. 1,3,53 พร้อมยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

– จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ เเละ ภาษีขายได้

– จัดทำเงินเดือนพนักงานผ่านโปรเเกรมสำเร็จรูป

– ยื่นประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

– จัดทำ ภงด.1ก. พร้อมออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( 50 ทวิ) พร้อมกับจัดทำ กท.20 ประจำปี

– ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

– สามารถปิดงบการเงินได้

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด , การจัดการ , บริหาร , คอมพิวเตอร์ , การตลาด ,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถคิดเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

– มีความตั้งใจเเลทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี

– สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้ หรือทำงานล่วงเวลาได้

– ใช้โปรเเกรม Microsoft Word , Excel , PowerPoint ได้

– มีมุนษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีทัศนคติเเง่บวกในการทำงาน

คุณสมบัติ 

–  เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี /โท   สาขาการบัญชี หรือ การเงิน

– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

– สามารถใช้โปรเเกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express  ได้เป็นอย่างดี หรือโปรเเกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี เเละการเงิน

– สามารถใช้โปรเเกรมสำเร็จรูป MS Office   ได้เป็นอย่างดี

 

พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า   2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูเเลงานจัเส่งสินค้าในทุกพื้นที่ ที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย เเละต้องใมีทักษะในตัวสินค้า เเละเช็กสินค้า เเละสภาพสินค้า รค่วมกับคัลงสินค้า ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง เเละดูเเลตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์ เเละอุปกรณ์ รถ

เข็นที่เราดูเเละอยู๋เเละรับ – ส่ง สิน้า เครมตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย ตรวจการดึงบิลว่าถูกต้องหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าบิลไหนที่เก็บเช็ค หรือเงินสด การส่งบัญชี/วันพร้อมทั้งช่วย Reduce Coats In  The

Department เรื่องค่าใช้จ่าย ทางด่วน เเละค่าน้ำมัน ในเเผนกมีความพร้อมในงาน Job Event มีมารยาทในการพูดคุยกับลูกค้า เเละรู้จักการทำงานเป็นทีม

– ดูเเลจัดส่งในเเต่ละพื้นที่ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เเละตรวจเช็คสินค้า

– ตรวจสอบรถยนต์ เเละอุปกรณ์ ภายในรถยนต์

– การดึงบิลให้ลูกค้า  เเละการเก็บเงินสดหน้างาน

– พนักงานในเเผนกจัดส่งทุกคน ต้องช่วยกันลดค่าใช้จ่านในเเผนก เเละความพร้อมในงาน Job Event

– มารยาทในการจัดส่ง การทำงานเป็นทีม รวมรวมกับการส่งสินค้า เคร

คุณสมบัติ 

– เพศชาย อายุ  20-40 ปี

– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 2 ปี

– มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

– สุภาพเรียบร้อย  บุคลิกภาพดี

– มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

– สามารถทำงานล่วงเวลาได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Overseas Purchasing Officer   1 quota

Duties & Responsibilities

Sourcing overseas suppliers and negotiating prices, terms and conditions.

– Negotiating and dealing with suppliers for each purchasing process

– Using Tools for Reporting and PR/PO Transaction

– Issue purchasing order to suppliers and shipment monitoring.

– Handle and follow up purchase orders, including preparation of documents for  payments.

– Coordinate with freight forwarder agent and shipping for customs clearance process.

– Daily Reports and Documentation/ Records Keeping.

– Other related JD or assignment (if any).

Qualification

– Male & Female age 25-35 years old.

– Bachelor degree or higher.

– At least 1 – 2 years working experience as purchsing staff or oversea coordinator .

– Good command in English.

– Can work with under high pressure and have good coordination skill.

-Must be use computer Excel/Word and Internet/Email .

-Good communication skills and interpersonal skills.

 

Product Training and Event Coordinating   (Sales Training)     1 quota

Duties & Responsibilities

– Develop curriculum for dealership staff capability improvement to meet the requirements.

– Develop training materials (Brochure, Product comparison) for dealership staff.

– Develop training courses for Sales and service.

– Support marketing team in new product launch.

– Support dealership on training to improve dealers to meet Sales and customer satisfaction targets.

– Coordinator for Event all brands with related parties. Both inside and outside the organization.

– Work closely with Graphic design for Set up Event.

– Planning and Event marketing.

– Manage PC.

Qualification

– Male or Female, age 23 – 35 years.

– Bachelor’s Degree or higher in Marketing / Business or related fields

– Over 1 year experience in product Training or Event Ability.

– Customer handling skills and Problem solver skills

– Basic literacy with computers

– Excellent English skill, spoken and written

– Presentation Skills (active and convincing)

– Team oriented and self motivating, self starter who can perform well with minimum supervision

– Can do work overtime and work outside

 

พนักงาน PC   ประจำรายเดือน /รายวัน      2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ดูเเลลูกค้าของบริษัท ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของบริษัท เช่น B2S , Power buy , King Power, Jaymart ,KOAN , Central Word , Mega Bangna ,BananaIT , Lapprao , Siam Discovery ,Fashion ,

Suvennabhum Airport ,Centran Rama 9

คุณสมบัติ 

– เพศชาย เพศหญิง อายุ 18-30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

– มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีใจรักงานบริการ ยิ้มเเย้มเเจ่มใส

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี

– มีทัศนคติเชิงบวกเเละกระตือรือร้น

– มีทัศนคติเเง่บวกในกาทำงาน

– มีความซื่อสัตย๋สุจริต ปรับตัวเก่ง

 

พนักงานขับรถผู้บริหาร     2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารระดับสูง

– ดูเเลความสะอาดเเละความเรียบร้อยภายในรถยนต์

– ดูเเลการบำรุงรักษารถยนต์ รถยุโรป ,รถตู้

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย มีปฏิบัติงานต่างจังหวัดบ้างบางครั้งคราว

– รักษาความสะอาด เเละ ดูเเลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ 

– มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปี

– สุภาพ ซื่อสัตย์ สะอาด เเละขยัน อดทน

– สามารถทนเเรงกดดันได้เป็นอย่างดี

– มีบุคคลค้ำประกันที่ฐานเงินเดือนมากกว่าผู้สมัคร 1 ท่าน

– รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

– มีความละเอียด รอบคอบ

– มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เเละ มีความกระตือรือร้น

-มีทักษะการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี

 

สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครงานได้ที่

Human Resources   Mr. Tinatip  email: Tinatip.s@banleong.com.sg>  Tel.02-3144142-3#403            คลิก ดูแผนที่