Menu

Jobs

     บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย สินค้าด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เกมส์อย่างมั่นคงมากกว่า 10 ปี เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศหลากหลายยี่ห้อ เช่น LOGITECH / CORSAIR / FITBIT / Rapoo / Allocacoc/*Coolermaster/ Ultimate Ears ฯลฯ โดยจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย / ศูนย์ไอทีทั่วประเทศและกำลังขยายกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ
– ประกันกลุ่ม AIA
– ดูงานต่างประเทศ
– ปรับเงินเดือนประจำปี
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– ประกันสังคม
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ-ศ)
– กิจกรรมสันทนาการ (งานสังสรรค์, งานเสริมสร้างทีมเวิร์ค เป็นต้น)
– สวัสดิการอื่นๆ

พนักงานฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ (Product Training) จำนวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ( Responsibility) 
– Develop curriculum for dealership staff capability improvement to meet the requirements.
– Develop training materials (Brochure, Product comparison) for dealership staff.
– Develop training courses for Sales and service.
– Support marketing team in new product launch.
– Support dealership on training to improving dealers to meet Sales and customer satisfaction targets.
– Coordinator for Event all brands with related parties. Both inside and outside the organization.
– Work closely with Graphic design for Set up Event.
– Planning and Event marketing.
– Manage PC.
คุณสมบัติ (Qualification)
– Male or Female, age 25-30 years.
– Bachelor’s Degree or higher in Marketing / Business or related fields
– Over 1 year experience in Training or Event Ability.
– Customer handling skills and Problem solving skills
– Basic literacy with computers
– Excellent English skill, spoken and written
– Presentation Skills (active and convincing)
– Team oriented and self motivating, self starter who can perform well with minimum supervision
– Can work overtime And work outside

พนักงานบัญชี จำนวน 2 อัตรา
พิเศษหน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดูแลและจัดทำบัญชี ทางด้านรายรับ รายจ่าย
– ประสานงานติดต่อธนาคาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
– จัดทำบัญชี และกระทบยอดบัญชี เพื่อปิดบัญชีประจำเดือน รายไตรมาส รายปี
– ดูและและจัดทำรายงานภาษีอากร ต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้อง และนำส่งภาษีภายในเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ 
– วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
– เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
– สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็น

พนักงานขาย จำนวน 3 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– งานขายและการบริการลูกค้า
– นำเสนอสินค้า ราคาและโปรโมชั่น พร้อมผลักดันการขายสินค้าและบริการต่างๆให้ได้ตามเป้าขาย
– เพิ่มจำนวนลูกค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบ
– นำเสนอและให้ข้อมูลสินค้าและบริการต่อลูกค้า ด้วยความถูกต้องและครบถ้วน
– จัดทำข้อมูลการขายเพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์การจัดจำหน่าย เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างรวดเร็ว
– บริหารจัดการวงเงินและ Credit ให้เหมาะสมครบถ้วน
– ลงพื้นที่สำรวจตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อถือกับลูกค้า พร้อมสำรวจการแข่งขันในตลาด
– ให้คำแนะนำพร้อมคำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการหลังการขาย
คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 35 ปี
– ประกาศนียบัตรหรือสูงกว่า ด้านการตลาด บริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
– สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้ หรือทำงานล่วงเวลาได้
– ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้

พนักงานฝ่ายบริการหลังการขาย Technical Support จำนวน 3 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– งานด้านบริการหลังการขาย
– รับแจ้งการรับสินค้าเคลมจากลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
– ตรวจเช็คสินค้าและความถูกต้องของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทุกยี่ห้อที่ส่งมาเคลมกับบริษัทฯ
– รับปรึกษาและตอบคำถามด้านเทคนิคและการใช้งานกับลูกค้าทางโทรศัพท์และ E-mail
– จัดทำการเปลี่ยนสินค้าในอายุประกัน แก้ไข ซ่อมแซม
– ช่วยจัดเก็บและบรรจุสินค้าเพื่อส่งคืนต่างประเทศ (vendor)งานด้านดูแลอุปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์
– แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ printer เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ป.ว.ช-ป.ว.ส หรือปริญญาตรีขึ้นไป
– เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
– หากมีประสบการ์ณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

พนักงานคลังสินค้าจำนวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– จัดสินค้าและบรรจุสินค้าตามใบสั่งขาย
– ตรวจนับสินค้าก่อนทำการโหลดสินค้าเพื่อจัดส่งลูกค้า
– เตรียมสถานที่ และ รับสินค้าที่นำเข้าเข้าคลังสินค้าอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ
– จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบและปลอดภัย
– เตรียมสินค้าเพื่อการจำหน่าย เช่น การติดสติ๊กเกอร์รับประกัน สติ๊กเกอร์คุ้มครองผู้บริโภค
– รักษาความสะอาดภายในคลังสินค้า
คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือสูงกว่า
– มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความละเอียดรอบครอบ และเข้าใจในระบบคลังสินค้า
– มีความขยัน อดทน, ตั้งใจในการทำงาน และมีใจรักการบริการ

สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครงานได้ที่
Human Resources   Ms.Montira [ K’Top] email: montira@banleong.com.sg  Tel.02-3144142-3#118             คลิก ดูแผนที่